ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden.

 • De website www.popnco.be is eigendom van Mindworx BVBA met BTW-nummer BE0830.215.278 en maatschappelijke zetel te Oude Liersebaan 48F, 2220 Heist-op-den-Berg (België).
 • Onder "verkoper" wordt verstaan: PoP 'n Co.
 • Onder "koper" wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de "verkoper" in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.
 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aankopen, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten door PoP 'n Co uitgebracht, via de website www.popnco.be, uitgevoerd of aangegaan tussen PoP 'n Co en de "koper", tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Elke bestelling geldt als aanvaarding door de "koper" van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, waarbij de "koper" afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Een door de "koper" gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan.
 • PoP 'n Co behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen alsook de inhoud van de website en de algemene voorwaarden.
 • PoP 'n Co garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Alle prijzen en productinformatie alsook de gedetailleerde order- en leveringsinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
 • PoP 'n Co behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren indien er zich bepaalde onregelmatigheden voordoen of bij verdenking van dubieuze bestellingen of kopers.
 • Bij acceptatie van de algemene voorwaarden verklaart u hierbij de minimumleeftijd van 18 jaar te hebben.

 

2. Offertes en aanbiedingen.

 • Eventuele offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. PoP 'n Co is slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met de uitvoering begonnen zijn. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in tussentijd niet meer beschikbaar is of bij prijswijzigingen van onze leveranciers.
 • PoP 'n Co kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen gehouden worden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel ervan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat.
 • Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
 • Alle prijzen en productinformatie alsook de gedetailleerde order- en leveringsinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
 • PoP 'n Co behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren indien er zich bepaalde onregelmatigheden voordoen of bij verdenking van dubieuze bestellingen of kopers.
 • Mondelinge toezeggingen verbinden PoP 'n Co slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd zijn.

 

3. Levering.

 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.
 • De levertijd bedraagt in de meeste gevallen tussen 2 en 7 werkdagen tenzij anders aangegeven op popnco.be. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als bindende termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de "koper" geen enkel recht op schadevergoeding of dergelijke.
 • Normaliter zijn alle producten vermeld op onze website op voorraad, tenzij anders aangegeven.
 • Mocht er door overmacht of andere omstandigheden abnormale vertraging zijn, hetzij bij onszelf, bij onze leveranciers of door stakingen van bvb. BPost e.d. zullen wij u trachten onmiddellijk op de hoogte te brengen, samen met concrete informatie over de betreffende levertijd, indien die beschikbaar is.
 • Vermelde levertijden bij sommige producten zijn enkel een indicatie wanneer het betreffende product opnieuw verwacht wordt.
 • Wij staan niet in en zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen van onze leveranciers, BPost of transportfirma's.
 • Mocht het zijn dat er een product door grote verkoop plots uitverkocht is en u deze besteld heeft dan brengen wij u op de hoogte van de vermoedelijke leveringsdatum. Indien het toch eventueel het geval zou zijn dat wij het bestelde product niet kunnen uitleveren binnen een termijn van 30 dagen volgend op de besteldatum, dan zal u van ons na 30 dagen een e-mail ontvangen met het recht de bestelling te annuleren zonder kosten. Het reeds betaalde bedrag zal dan binnen de 14 dagen teruggestort worden zonder interest of andere vergoeding.
 • NOTA: Indien u meerdere producten heeft besteld wordt uw pakje pas verzonden indien alle producten op voorraad zijn. Indien uw pakje niet binnen de 14 werkdagen kan geleverd worden, zullen wij het niet voorradige product appart en zonder kosten naar u opsturen van zodra deze opnieuw op voorraad is. Tenzij het een artikel is met een anders aangegeven levertermijn vermeld op de website!
 • PoP 'n Co is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de "koper". Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de "koper" en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die ten laste zullen zijn van de "koper".
 • De risico's van het transport is voor PoP 'n Co en gaat over op de koper op het moment dat uw bestelling door u of namens u in ontvangst genomen wordt.

 

4. Prijzen.

 • De op de website vermelde prijzen zijn steeds in Euro, inclusief 21% BTW en zonder verzendkosten. Verzendkosten en eventuele geschenkverpakkingskosten worden op het einde van uw bestelling toegevoegd. Klanten die bestellen vanuit landen waar geen BTW van toepassing is, dienen enkel de bestelling exclusief BTW te betalen, tenzij bij levering in de UK of elk ander Europees land.
 • Voor alle bestellingen worden de op de dag geldende prijzen op de website aangerekend.
 • Voor aangetekende- en expresszendingen worden extra kosten in rekening gebracht (dit enkel op aanvraag).
 • Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en typfouten en PoP 'n Co kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze eventuele druk- en typfouten.
 • PoP 'n Co behoudt zich het recht voor om op de website prijzen te wijzigen wanneer er zich prijswijzigingen voordoen.

 

5. Verzendkosten.

 • Voordat u uw bestelling definitief betaalt krijgt u een overzicht van de totale kosten, inclusief verzendkosten.
 • Wij kiezen bewust voor de verzekerde zending Taxipost Secur, dit om u een verzekerde en veilige zending te bieden!
 • Verzendkosten worden berekend volgens gewicht en land tenzij bij volgende uitzonderingen: 

  Levering in België: 
  - GRATIS verzending in België vanaf 25 €.
  - Levering aan huis met BPost: € 2 (tot 2kg)
  - Van 2 tot 10 kg verzending via BPost: € 8,15 €

  Levering in Nederland: 
  - GRATIS verzending vanaf € 40 in Nederland.
  - Van 0 - 10 kg verzending via PostNL: € 9,99€
  - Van 10 - 30 kg verzending via PostNL: € 23,99 €


 • NOTA: In uitzonderlijke gevallen hebben wij artikelen met een groot gewicht (+ 30 kg). In deze gevallen zullen wij onze verzendkosten moeten aapassen desondanks het aankoopbedrag. Dit wordt duidelijk aangegeven bij het artikel zelf en tijdens de checkout procedure.
  

6. Betaling.

 • PoP 'n Co hanteert volgende betalingsmethodes: 
  - iDeal 
  - Bancontact/Mister Cash 
  - Overschrijving
 • Bestellingen worden pas klaargemaakt voor verzending indien het volledige aankoopbedrag + verzendkosten op onze rekening staat.
   
 

7. Retourzenden.

 • Bij terugzending het product heel goed inpakken alvorens te versturen en voldoende frankeren! De klant blijft verantwoordelijk voor de terugzending. Terugzendingen die verloren geraken kunnen ons niet ten laste gelegd worden. Bij verlies of beschadiging vervalt het recht op terugbetaling.
 • Mocht u een product willen terugsturen of omruilen dan dient u volgende stappen te ondernemen:
  • U stuurt ons binnen de 7 dagen na ontvangst een e-mail met de vermelding van het product, de besteldatum, het betaalde bedrag en de reden waarom u het product wil terugsturen, samen met uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres zodat wij u gemakkelijk kunnen contacteren.
  • Dan wacht u eerst op antwoord van ons voordat u het product terug stuurt.
  • Na ontvangst van instructies van ons via e-mail en/of telefoon dient u binnen de 7 dagen het product terug te sturen. Kosten ten laste van de klant.
  • Na ontvangst en evaluatie van het terug gezonden product zal PoP 'n Co, na akkoord, u binnen de 14 dagen het betaalde bedrag van het product terug storten op uw rekening. Verzendkosten zijn ten laste van de klant. Eerder betaalde kosten voor een geschenkverpakking, kunnen niet terug betaald worden. Het bedrag dat wij u dan zullen terug storten zal enkel de verkoopprijs zijn die u betaald heeft bij aankoop zonder verzend- en verpakkingskosten.
 • PoP 'n Co behoudt zich het recht om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de producten niet binnen de 7 dagen na ontvangst van onze instructies zijn terug gezonden.
    
 

8. Beschadigde of verloren zendingen.

 • Defecte of beschadigde goederen door levering. 
  • Indien de door u bestelde producten in defecte of beschadigde staat door levering bij u toekomen dient u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen via e-mail.
  • Dit dient uiterlijk te gebeuren binnen de 7 dagen!!
  • Nadien krijgt u van ons verdere instructies via e-mail en/of telefoon zodoende dit zo snel mogelijk op te lossen. 
  • Dit wordt geval per geval bekeken, wij sturen u zeker een nieuw product toe op onze kosten en het beschadigde product zal men eerst moeten terugsturen. Die retourkosten zijn voor PoP 'n Co maar deze dient u eerst te betalen zodoende dat het product bij ons geraakt. Terugzendingen die niet gefrankeerd zijn zullen door ons altijd geweigerd worden. Vraag een bewijs van de gemaakte verzendingskosten, bezorg dit ons via de post of e-mail (foto of inscannen) en wij storten deze gemaakte kosten terug op uw rekening.
  • Bij reeds zichtbare schade bij levering, onmiddellijk in het bijzijn van de bezorger de inhoud controleren. Als er iets beschadigd is aan het product zelf hebt u het recht om de zending niet te accepteren en kan u de zending terug meegeven aan de bezorger zonder bijkomende kosten.
  • Indien beschadigingen niet binnen de 7 dagen aan ons gemeld worden dan behoudt PoP 'n Co zich het recht voor om de omruiling te weigeren evenals retours van dubieuze aard.
  • Alle producten worden bij binnenkomst vanuit onze leveranciers door ons persoonlijk gecontroleerd op fouten, gebreken en beschadiging.
 • Verloren zendingen. 
  • Door PoP 'n Co verstuurde zendingen die verloren zijn. 
   • Indien uw zending, na bevestiging van ons dat het verzonden is, binnen de 7 dagen voor België en binnen de 10 dagen voor andere landen, nog niet is toegekomen, dan vragen wij u ons een e-mail te sturen met vermelding van uw bestelnummer, naam, telefoonnummer en e-mailadres. Op die manier kunnen wij eerst nagaan wat er met uw zending is gebeurd. (Hou altijd rekening met eventuele feestdagen, verlengde weekends en eventuele stakingen in de transportsector.) 
   • Indien uw zending inderdaad verloren is, sturen wij u zonder kosten een nieuwe zending toe, op voorwaarde dat de artikelen nog steeds in voorraad zijn.
  • Door klanten verstuurde terugzendingen die verloren zijn. 
   • De klant blijft verantwoordelijk voor de terugzending. Terugzendingen die verloren geraken kunnen ons niet ten laste gelegd worden. 
   • Als u zeker wil zijn dat uw terugzending bij ons toekomt werk dan best met een erkend transportbedrijf of Taxipost en zorg ervoor dat uw pakje voldoende gefrankeerd en goed ingepakt is. Bij verlies vervalt het recht op terugbetaling.
     
 

9. Garantie op producten.

 •  PoP 'n Co staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
 • De garantietermijn van PoP 'n Co komt overeen met de fabrieks garantietermijn.
 • Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan nalatende verzorging, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid.
 • Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten, herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.
 • Producten die werken op batterijen en/of in het stopcontact moeten, hebben normaal gezien een wettelijke garantie van 2 jaar. Alle producten worden bij ons eerst getest voor ze uitgeleverd worden. Bewaar uw aankoopbewijs van het betreffende product.
 • Ingeval van defect dient u het product samen met uw aankoop- en/of garantiebewijs zo snel mogelijk naar ons op te sturen. Indien dit het geval is gelieve ons eerst op de hoogte te brengen via e-mail. Wij beloven u dan een spoedige opvolging.
 • Garantie geldt enkel indien het niet gaat om persoonlijke schade aangebracht aan het product of het verkeerd gebruik ervan.
 • Bij levering van incomplete of verkeerde producten heeft de koper recht op aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van het product. Dit recht vervalt wanneer de koper niet binnen bekwame tijd, dit na de ontdekking aan PoP 'n Co meldt.
     
 

10. Overmacht.

 • PoP 'n Co heeft ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. PoP 'n Co zal de "koper" hiervan op de hoogte brengen zonder dat PoP 'n Co gehouden is tot enige schadevergoeding. Het volledige betaalde aankoopbedrag wordt binnen de 14 dagen terug betaald.
 • Gevallen van overmacht kunnen zijn: staking, uitsluiting, oorlog, brand, waterschade, diefstal, inbraak, revolutie, mobilisatie, epidemieën, in gebreke blijven van leveranciers, produktieonderbrekingen, collectieve arbeidsgeschillen, ziekte, weersomstandigheden, produktieproblemen of andere soortgelijke omstandigheden.
 • PoP 'n Co kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen uitleveren van geplaatste bestellingen bij overmacht.
     
 

11. Afkoelingsperiode.

 • 7 dagen zichttermijn. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een schadevergoeding en zonder opgave van motief binnen de zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Terugzending, risico en kosten zijn wel ten laste van de "koper". PoP 'n Co draagt geen enkele verantwoordelijkheid of kost betreffende het terugsturen van producten door de koper. Producten die teruggestuurd worden zonder voorafgaande confirmatie van PoP 'n Co worden niet aanvaard.
 • Indien het door u gekochte product u niet bevalt of niet voldoet aan uw eisen dan heeft u vanaf de datum van ontvangst het wettelijke recht om dit product binnen de 7 dagen aan ons terug te sturen. Binnen de 7 dagen moet u het ons laten weten en vanaf die datum geven we u nog eens 7 dagen de tijd om het terug te sturen. De postdatum geldt als bewijs. De klant betaalt zelf de kosten van terugzending. Producten die specifiek of speciaal voor de koper besteld waren of die kunnen bederven worden onder geen enkel beding terug genomen.
 • Het spreekt voor zich dat het betreffende product enkel kan terug gezonden worden in perfecte, originele, onbeschadigde en ongebruikte staat, en in de originele verpakking. PoP 'n Co behoudt zich het recht om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen indien het vermoeden bestaat dat het product reeds gebruikt is, wanneer het product ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer het product niet in de originele verpakking zit of dat de verpakking beschadigd is. Ook producten waarvan accessoires of onderdelen evenals stukken van de verpakking mankeren kunnen we weigeren. Controleer of alles opnieuw goed in de verpakking zit!
 • Alle producten worden bij binnenkomst vanuit onze leveranciers door ons persoonlijk gecontroleerd op fouten, gebreken en beschadiging. Ook de werking van producten met batterijen, producten die in het stopcontact moeten of die met USB en dergelijke werken worden eerst grondig getest. Zodoende we met een zeker en gerust hart, de door u gekochte producten, naar u kunnen verzenden.
     
 

12. Klachten.

 •  Klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht kan u per e-mail naar ons toesturen. PoP 'n Co zal dan binnen de 7 werkdagen contact met u opnemen om de klacht zo snel mogelijk proberen op te lossen.
 • Tevredenheidsgarantie.
  • Iedere klant is even belangrijk en daarom stellen wij alles in het werk om de verkoop, verzending en afhandeling zo snel mogelijk en uitstekend te laten verlopen. 
  • Indien u niet tevreden bent of u heeft een klacht, stuur ons dan een mailtje, wij proberen dan zo spoedig mogelijk het nodige te doen om uw klacht op te lossen. 
  • Ook na de verkoop, verzending en afhandeling blijven wij ter uwer beschikking! 
  • U kan ons steeds mailen of bellen voor iedere vraag of informatie. Service na de verkoop vinden wij even belangrijk!

 

13. Verkoopsovereenkomst.

 • Een overeenkomst tussen PoP 'n Co en een "koper" komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door PoP 'n Co op haalbaarheid is beoordeeld.
 • PoP 'n Co behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder voorwaarde dat de aankoop geschied na vooruitbetaling (vooral bij offertes of speciale bestellingen en dergelijke).
 • Bij aankopen op de website moet u vooraleer tot betaling wordt overgegaan, bevestigen dat u akkoord gaat met onze "algemene voorwaarden". Hierna wordt de verkoopsovereenkomst opgemaakt die pas definitief is na betaling van het verschuldigde saldo van de koper. PoP 'n Co behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren indien er bepaalde onregelmatigheden zich voordoen.

 

14. Communicatie.

 • PoP 'n Co is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de "koper" en PoP 'n Co, danwel tussen PoP 'n Co en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de "koper" en PoP 'n Co.

 

15. Conformiteit.

 • De "koper" heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij PoP 'n Co daarvan binnen de 7 dagen schriftelijk (e-mail of brief) in kennis te stellen. Na het verstijken van deze termijn wordt de "koper" geacht de producten te hebben aanvaard.
 • Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft PoP 'n Co de keuze de betreffende producten tegen terugzending daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde terug te betalen.

 

16. Eigendomsvoorbehoud.

 • De geleverde producten blijven eigendom van PoP 'n Co tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de producten terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.
 • De koper mag de producten, voordat het zijn eigendom is, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

17. Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

 • De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, foto's, product- en bedrijfsnamen, teksten, tekeningen, beelden, informatie en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan PoP 'n Co en/of rechthoudende derden. Niks mag gebruikt worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.
 • Intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door PoP 'n Co geleverde producten worden door de koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. PoP 'n Co garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

18. Toepasselijk recht.

 • Op alle overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen van PoP 'n Co en tussen PoP 'n Co en de Koper is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen die niet in onderling overleg kunnen opgelost worden zullen voorgelgd worden aan de daartoe bevoegde rechter in België.

 

19. Bewijs.

 • Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs bvb. e-mail, back-ups enz.

 

20. Scheidbaarheid.

 • Indien een product van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige producten niet aantasten.

 

21. Speciale situaties.

 • PoP 'n Co behoudt zich ten allen tijde het recht voor klanten te weigeren die op eender welke manier geprobeerd hebben misbruik te maken van de diensten van PoP 'n Co.
 • Als een bestelling in beslag wordt genomen door de douane, beschadigd raakt tijdens het transport of zoek raakt tijdens het transport probeert PoP 'n Co altijd de juiste oplossing te vinden. Uiteraard proberen we eerst te achterhalen wat er mis is gegaan en waar, of bij wie, de schuld ligt.
 
 

22. Persoonsgegevens/Privacy Policy.

 • Indien u een bestelling plaatst bij PoP 'n Co, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van PoP 'n Co.
 • De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • PoP 'n Co zal nooit uw gegevens doorgeven of verkopen aan derden. PoP 'n Co respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die wij van u nodig hebben is enkel om uw aankoop en verzending spoedig te laten verlopen en dat wij indien nodig contact met u kunnen opnemen. Deze gegevens blijven altijd intern en worden voor geen andere doeleinden gebruikt.
 • Enkel BPost of de gebruikte transportfirma's zullen uw naam en adres ontvangen voor de verzending.
 • Als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief blijven uw gegevens intern en vertrouwelijk en zullen wij uw gegevens enkel gebruiken voor onze nieuwsbrief, promo-aanbiedingen en speciale acties. Indien u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen dan kan u zich ten alle tijde laten uitschrijven.
 • Indien u uw account wil laten verwijderen, stuur ons dan een mailtje met uw gegevens en wij verwijderen u uit ons klantenbestand.
 • Als u bij PoP 'n Co een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een beveiligde server. In uw PoP 'n Co account slaan wij gegevens op zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere bestelling hoeft in te geven.
 • De "koper"beschikt conform "de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992" over een wettelijk recht op inzage en verbetering van zijn persoonsgegevens.
 • De "koper" kan zich kosteloos en op verzoek verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.
 • PoP 'n Co kan gegevens zoals browser type, IP-adres, het besturingsprogramma of de domeinnaam van de website, via welke u op onze website bent gekomen, verzamelen, en dit om onze website te kunnen verbeteren en optimaliseren. Deze gegevens zijn niet van persoonlijke aard en kunnen u niet identificeren.
 • Cookies: Cookies zijn stukjes informatie die door uw webbrowser worden opgeslagen op uw computer. PoP 'n Co gebruikt cookies enkel om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kan uw computer zodanig instellen dat u de cookies op PoP 'n Co niet accepteerd maar dan is het mogelijk dat u problemen zal ondervinden tijdens de bestelprocedure. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

 

23. Beperkte aansprakelijkheid.

 • Alle informatie op onze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 • PoP 'n Co levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal PoP 'n Co er alles aan doen om dit zo snel mogelijk op te lossen.
 • PoP 'n Co kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op onze website.
 • Indien u onjuistheden zou vaststellen kan u ons steeds contacteren via info@popnco.be.
 • De inhoud van onze website kan ten allen tijde zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. PoP 'n Co geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot, of het gebruik van de website.
 • PoP 'n Co kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 • De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
 • PoP 'n Co verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud, kenmerken of informatie ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
Artikel toegevoegd aan favorieten

Wij gebruiken cookies om het winkelen gemakkelijker te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met ons cookie-beleid.